UNUTRAŠNJI ZIDOVI

UNUTRAŠNJI ZIDOVI

 

  • Poludisperzivne boje.
  • Vodoperive boje.
  • Podloge za impregnaciju.
  • Glet mase unutrašnje.
  • Materijali za specijalne efekte i dekorativne tehnike.
  • Toneri za nijansiranje.
  • Sredstva protiv vlage i plesni.

Miks sistemima toniramo boje po Vašem izboru