ZAŠTITA DRVETA

ZAŠTITA DRVETA

 • Osnovna zaštita i impregnacija drveta
 • Osnovne boje za drvo
 • Bezbojni lakovi na nitro i akrilnoj bazi
 • Emajli sjajni i mat na uljanoj, vodenoj i  nitro bazi
 • Lazurni premazi na uljanoj i vodenoj bazi
 • Bajčevi na vodenoj i nitro bazi
 • Zaštita drvenih krovnih konstrukcija
 • Ekološke boje za košnice
 • Razređivači uljani i nitro
 • Lanena ulja i firnajzi
 • Kitovi u raznim nijansama

Miks sistemima toniramo lakove i lazure po Vašem izboru