Proizvodi

FASADE

FASADE

 

  • Fasadne boje i fasadni dekorativni malteri na akrilnoj, silikonskoj i silikatnoj bazi
  • Lepkovi za stiropor i kamenu vunu
  • Podloge za impregnaciju
  • Parteći materijali: ugaone lajsne, početne lajsne, tiple i mrežice za ojačavnje fasadnih maltera
  • Sredstva za sanaciju vlage
  • Sredstva za zaštitu fasada
  • Glet mase spoljašnje
  • Toneri za nijansiranje

Miks sistemima toniramo boje i maltere po Vašem izboru